Що змінює закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»? – Радник з питань ВПО

Що змінює закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»?

На початку місяця, Верховна Рада України прийняла у першому читанні Проект Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У зв’язку з цим варто окреслити декілька основних питання.

Передусім, проект Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» сприяє закріпленню української мови, як єдиної державної мови. Він регулює використання державної мови, проте не забороняє використання інших мов. Зокрема, проект закону встановлює спеціальні квоти для медіа. Так, цей документ не зобов’язує до 100% переходу на українську мову, але створює умови для цього.

Яка мета цього закону та чи вплине його прийняття на спілкування на побутовому рівні?

Мета законупосилення статусу української мови, як єдиної державної мови в Україні. Закон спрямований на врегулювання порядку застосування української мови у публічних сферах суспільного життя, та не поширюється на мову релігійних обрядів та на приватне спілкування між особами (Стаття 2).

Про які публічні сфери застосування державної мови йдеться?

Проект Закону має дуже грунтовий підхід та охоплює широке коло сфер публічного життя. Йдеться про освіту, науку, культуру, телебачення і радіомовлення, друковані ЗМІ, книговидання та книгорозповсюдження, електронні інформаційні системи, інформацію для загального ознайомлення, публічні заходи, обслуговування споживачів, технічну і проектну документацію, рекламу, охорону здоров’я, спорт, телекомунікації і поштовий зв’язок, транспорт, діловодство, документообіг, листування і звітність громадських об’єднань, політичних партій та юридичних осіб приватного права, а також звернення до громадських об’єднань, політичних партій та юридичних осіб приватного права (Статті 17-34). Цей закон також стосується застосування української мови як державної в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, органів влади АРК, державних і комунальних підприємств, статутах організацій, інших суб’єктів господарювання державної і комунальної форм власності (Статті 9-16).

Детальніше про медіа…

Стаття 20 визначає мовою телебачення і радіомовлення українську, однак, із метою задоволення потреб національних меншин, іноземної аудиторії чи з освітньою метою, телерадіоорганізації можуть здійснювати мовлення іншими мовами. Сумарна тривалість іншомовних телерадіопрограм і передач не може перевищувати для телерадіоорганізацій, що здійснюють мовлення на територію менш ніж половини областей України і при цьому не здійснюють ретрансляції або систематичної трансляції програм інших телерадіоорганізацій, в тому числі програм спільного виробництва з іншими телерадіоорганізаціями, – 20% від часу добового мовлення. Для інших телерадіоорганізацій – 10% від часу добового мовлення. Вимоги Статті 20 не поширюються на телерадіоорганізації, які здійснюють закордонне мовлення, а також до телерадіоорганізацій, основу програмної концепції яких становлять науково-просвітницькі або освітні передачі, виконані однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу. Також,  не допускається використання телерадіостанцій для приниження чи зневажання державної мови.

Стаття 21 стосується використання української мови в друкованих ЗМІ. Так, друковані ЗМІ в Україні видаються державною мовою, або у двох чи більше мовних версіях, одна з яких – українська. У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ, ЗМІ українською мовою мають становити не менше 50%. У місці розповсюдження одного друкованого ЗМІ обов’язково розповсюджується версія цього ЗМІ українською мовою.

Що ж стосується інтернет-представництв ЗМІ зареєстрованих в Україні (в тому числі інтернет-сайтів, сторінок в соціальних мережах тощо), то згідно зі статтею 23, вони виконуються державною мовою. Поряд з версією інтернет-представництв українською мовою можуть також існувати версії іншими мовами. Версія українською мовою завантажується за замовчуванням та має не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *