Коли та як шукати справедливості у Європейського суду з прав людини – Радник з питань ВПО

Коли та як шукати справедливості у Європейського суду з прав людини

Інструкція для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підготувала юристка програми “Радник з питань ВПО” Ганна Дудінська.

До Європейського суду з прав людини за захистом своїх прав може звернутися будь-яка особа, неурядова організація чи група осіб, які вважають себе потерпілими від порушення прав, викладених у Європейській конвенції з прав людини, внаслідок дії чи бездіяльності держави, та які не отримали достатню компенсацію. Правники розрізняють прямо потерпілих, непрямо потерпілих та потенційно потерпілих, в залежності від впливу дій або бездіяльності держави на саму особу. На ці нюанси необхідно звертати увагу при підготовці заяви, в якій потрібно посилатися на конвенційні норми та наявну судову практику. Окремої уваги заслуговує ст. 14 ЄКПЛ – заборона дискримінації. У 99 відсотках випадків, ця стаття йде в поєднанні з іншим матеріальним порушенням.

Крок перший.

Вичерпати всі національні засоби юридичного захисту, оскільки субсидіарність є однією з засад ЄСПЛ як механізму захисту прав людини. Це означає, що ЄСПЛ залучається тоді, коли захист на національному рівні був неефективним. Перш ніж подавати заяву до ЄСПЛ, потрібно отримати остаточне рішення з цієї справи в національних судах. В Україні – це рішення Верховного суду України. Тобто спочатку звернутися до районного або міського суду. Після цього, із рішенням цього суду, якщо воно не задовольняє позивача, до апеляційного суду, і так до ВСУ. Хоча правило “остаточного рішення національних судів” ЄСПЛ може іноді застосовувати з певною гнучкістю залежно від конкретних обставин. Наприклад, суд може відступати від цієї вимоги, коли розгляд справи в національних судах необґрунтовано затягується.

Крок другий.

Якщо остаточне рішення національного суду отримано, протягом 6 місяців можна подати заяву на розгляд справи в ЄСПЛ. Однак, із набранням чинності Протоколу 15 цей строк зменшиться до 4 місяців. У будь-якому випадку затягувати із поданням заяви до ЄСПЛ не варто. Заява має встановлену форму, не може бути анонімною та потребує уважного заповнення. Більше того, ідентична заява не мала раніше розглядатися ЄСПЛ чи іншим інструментом (наприклад, Комітетом ООН з прав людини). Винятком є ситуація, коли у справі з’явилися нові факти. Заява має бути сумісною з положеннями Конвенції та Протоколами до неї, а також обґрунтованою. Зловживання правом на подання заяви є також підставою оголошення заяви неприйнятною. Мається на увазі наприклад, інформація, що вводить в оману, вживання образливих формулювань, порушення вимоги про конфіденційність під час процедури дружнього врегулювання, коли заява явно сутяжницька або позбавлена реальної мети.

ЄСПЛ не розглядатиме заяву якщо заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага до прав людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд не розглянув належним чином.

Поняття суттєвої шкоди ґрунтується на ідеї, що порушення права повинно досягти мінімального рівня тяжкості, аби виправдати його розгляд ЄСПЛ. Порушення суто технічного характеру або незначні, незважаючи на їхній формальний характер, не заслуговують на контроль з боку ЄСПЛ. Визначення мінімального рівня залежить від обставин конкретної справи, виходячи одночасно із суб’єктивної думки заявника і з об’єктивної значущості данної справи.

Крок третій

Якщо в особи є представник, необхідно заповнити окрему форму – Authority form (довіреність), і додати її до заяви. Також, заяви можна об’єднати. Так, у випадку групової заяви, де заявник або представник подає заяву від імені 2 або більше заявників, чиї заяви ґрунтуються на різних фактах, окрема заява має бути заповнена для кожного заявника. Супутні заяви по кожному заявнику мають бути додані до заяви. У випадку, коли заявників більше 5, представник має подати таблицю з необхідними деталями по кожному з заявників. Усі форми (у т. ч. самої заяви), поради, питання/відповіді, посібники (у т. ч. російськомовні) доступні на сайті.

Заповнену заяву з усіма додатками варто надсилати поштою до ЄСПЛ на адресу: The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex.

Виграти справу в ЄСПЛ реально, однак для цього необхідно уважно ознайомитися з судовою практикою з подібних питань та побудувати стратегію. Більше того, держава буде змушена впродовж трьох місяців виконати рішення ЄСПЛ. Наприклад, у справах про порушення права на пенсію, середня сума компенсації у випадку позитивного рішення Європейського суду з прав людини на користь пенсіонера, може складати 8500 євро або приблизно 277 тис. грн. У 2016 році Україною було сплачено 612 млн грн. на виконання рішень ЄСПЛ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *