Ґендерна політика фонду – Радник з питань ВПО

Ґендерна політика фонду

Ми, Stabilization Support Services, визнаємо, що гендерна нерівність є фундаментальною причиною бідності, нестабільності, дискримінації та насилля. Цією гендерною політикою ми декларуємо загальні напрямки і принципи нашої діяльності, яка має повсякчасно бути спрямована на запобігання усім формам дискримінації, гендерно чутливе планування програм і проектів та посилення ролі жінок і дівчат у суспільстві.

Ми визнаємо, що у фокусі нашої уваги як організації має постійно перебувати гендерна рівність та справедливість, що ми маємо усіляко сприяти посиленню ролі жінок і дівчат в суспільстві, що ми маємо бути обізнані і постійно досліджувати особливі потреби жінок, дівчат, чоловіків, хлопчиків, осіб із небінарною гендерною ідентичністю і ЛГБТІК+ спільнот.

Ми прагнемо, щоб кожна особа, яка ідентифікує себе із нашою організацією, представляє її чи її інтереси публічно, виконує контракти нашої організації розуміє, ставиться та поводиться так, щоби промотувати гендерну рівність і справедливість. Вся наша робота постійно піддається моніторингу і прозорому звітуванню всім зацікавленим сторонам відповідно до гендерних індикаторів, і частина наших ресурсів іде на сприяння гендерній рівності і запобігання гендерно обумовленому насильству.

Ми докладаємо спільних зусиль, щоби рівні можливості та гендерна рівність були в наших цілях, були напрямком для нашого стратегічного розвитку, частиною організаційної культури і поведінки та публічного іміджу.

Ми визначаємо гендерну рівність як справедливе поводження із жінками та чоловіками і тими, хто не ідентифікує себе із певним гендером,  яке базується на розумінні їхніх потреб. Це може включати як рівне поводження, так і різне поводження, яке вважається рівноцінним в контексті прав, привілеїв, зобов’язань і можливостей. В контексті розвитку цілі гендерної рівності часто вимагають заходів, спрямованих на компенсацію історичних та соціальних невигідних умов, в яких перебували жінки.

Ми свідомі того, що концепція гендерної рівності не передбачає того, що потрібно визнати чоловіків і жінок чимось одним, вона ґрунтується на тому, що їхні права, обов’язки і можливості не мають залежати від того, народилися вони чоловічої чи жіночої статі. Гендерна рівність–це не виключно жіноче питання, вона має стосуватися повною мірою і чоловіків також.

Ми визнаємо такі доступні нам способи досягення гендерної рівності:

 1. Стратегія досягнення гендерної рівності;
 2. Гендерна оцінка впливу програм;
 3. Регулярні тренінги та навчання з метою підвищення обізнаності з гендерних питань;
 4. Гендерний аналіз для ухвалення чутливих рішень;
 5. Інформаціїні кампанії з метою підвищення обізнаності про проблеми і можливості жінок, чоловіків та людей із небінарною гендерною ідентичністю;
 6. Лобіювання гендерно чутливих законодавчих ініціатив;
 7. Проведення гендерної експертизи законодавчих ініціатив;
 8. Партнерство із організаціями, які працюють заради встановлення гендерної рівності і відмова від співпраці із тими, які відкрито чи непублічно вдаються до сексизму та дискримінації;
 9. Призначення відповідальної особи, яка буде відповідати за стратегію встановлення гендерної рівності;
 10. Запровадження гендерно чутливих політик найму персоналу та контрагентів;
 11. Гарантування рівних можливостей для продуктивної праці;
 12. Безпечне від сексизму, ейджизму та дискримінації робоче середовище;
 13. Моніторинг та оцінка дотримання Кодексу етики і цінностей організації;
 14. Недопущення сексуальних домагань, сексуальної експлуатації та споживання/надання послуг сексуального характеру;
 15. Вільний час чи гнучкий графік, у тому числі, віддалена робота для працівників, які мають забезпечити догляд за дитиною.
 16. Гнучкий графік та інше заохочення навчання для жінок.

Гендерна політика організації заснована  на: