Документи – Радник з питань ВПО

Документи

В своїй діяльності Stabilization Support Services спирається на затверджений та запроваджений в роботу організації Кодекс етики, в якому чітко визначені основні цінності організації (наприклад, відповідальність, служба суспільству, гендерно-чутливий підхід у роботі, релігійна свобода та інші), фундаментальні засади діяльності організації (наприклад, неприбутковість, неурядовість, незалежність та самоврядність та інші) та керівні настанови (конфліктна чутливість, конфіденційність та інші).

Гендерна політика є однією із базових складових, на якій ґрунтується діяльність організації. Гендерна нерівність є фундаментальною причиною бідності, нестабільності, дискримінації та насилля. І протидія цій нерівності, як і іншим проявам та формам дискримінації, гендерно чутливе планування програм і проектів та посилення ролі жінок і дівчат у суспільстві є наріжними каменями в політиці Stabilization Support Services.