Порядок виконання рекомендацій мінфіну – Радник з питань ВПО

Порядок виконання рекомендацій мінфіну

У зв’язку із значною кількістю звернень щодо виконання рекомендацій Мінфіну за наслідками проведення верифікації та моніторингу відповідності даних, що використовуються під час призначення (продовження), нарахування або здійснення державних виплат, повідомляємо наступне.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 12 Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №136, розпорядник бюджетних коштів та/або інший орган, який здійснює виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, на підставі отриманої від Мінфіну рекомендації щодо зупинення або припинення державних виплат приймає рішення щодо зупинення або припинення, продовження виплат реципієнту, про що повідомляє Мінфіну протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення.

Порядок прийняття такого рішення визначений Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування (далі – Порядок контролю), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365. Зокрема, пунктами 4-7, 10-11 Порядку контролю передбачено, що отримання рекомендацій Мінфіну за результатами проведення верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення відповідних виплат є підставою для проведення додаткової перевірки, за наслідками якої комісією приймається відповідне рішення.

Згідно пункту 12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505, зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи або виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації чи неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, є підставою для припинення виплат цієї грошової допомоги з наступного місяця після прийняття комісією рішення про зняття з обліку або встановлення комісією таких фактів.

Абзацом другим пункту 11 Порядку визначено, що суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються уповноваженим представником сім’ї на вимогу уповноваженого органу. Отже факт переплати виникає тільки у випадку та внаслідок умисних дій уповноваженого представника сім’ї з подання документів, які мають недостовірні відомості. Моментом виникнення переплати в даному випадку є дата подання таких документів.

У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.

 • 15.01.2018 at 16:58
  Permalink

  Доброго дня! Ситуація. Щомісячну адресну допомогу призначено згідно рішення комісії на період з 13.12.2016 по 12.06.2017, з 13.06.2017 по 12.12.2017 та звернувся за продовженням 13.12.2017. 21 грудня 2017 підтверджено факт проживання, про що складено акт. Згідно списків Мінфін. від 19.12.2017 заявник був відсутні 113 днів у період з 17.02.2017 по 10.06.2017. З якого часу вважати подання недостовірних даних заявником? На який період припиняти виплати, якщо закінчився термін призначення в якому було порушення? Довідку не було скасовано. Дякую!

  Відповісти
  • 17.01.2018 at 12:02
   Permalink

   Відповідно до пункту 1 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – грошова допомога), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі – Порядок), грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

   Пунктом 2 Порядку передбачено, що грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

   Тобто грошова допомога надається особі, яка стоїть на обліку в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення (має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), та проживає за адресою вказаною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
   Відповідно до пункту 3 частини другої статті 9 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон) у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

   Згідно з статтею 12 Закону підставою для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, зокрема, за яких внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.
   У разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.
   Відповідно до пункту 4 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання / перебування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 08.06.2016 № 365, наявність інформації про повернення внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповану територію України, до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзду за кордон, або отримання такої інформації від МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДМС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, є підставою для проведення додаткової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
   За наявності підстав для скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, визначених статтею 12 Закону, що підтверджується письмовою інформацією Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Національної поліції, ДМС, Мінфіну, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, керівник уповноваженого приймає рішення про скасування такої довідки.
   У день прийняття рішення про скасування довідки керівник уповноваженого органу припиняє призначені уповноваженим органом соціальні виплати такій особі та інформує про прийняте рішення органи, що здійснюють соціальні виплати, які припиняють соціальні виплати такій особі до прийняття остаточного рішення комісією.
   Пунктом 12 Порядку, зокрема передбачено, що виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:
   зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
   виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.
   Враховуючи те, що під час проведення додаткової перевірки особа знаходилась за фактичним місцем проживання, прийняти рішення про скасування довідки не є можливим.
   Обставини, які впливають на призначення грошової допомоги, відповідно до Порядку:
   перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи;
   наявність у власності житлового приміщення / частини житлового приміщення;
   наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

   Враховуючи зазначене питання повернення надміру виплачених коштів може бути вирішене тільки в судовому порядку.

   Відповісти
 • 18.01.2018 at 10:18
  Permalink

  Доброго ранку! Дайте відповідь на запитання відповідно до зазначеної ситуації. Чи необхідно виводити переплати надміру виплачених коштів за період в, якому було порушення (перетин кордону більше ніж на 60 днів) та за який період виводити переплати? Управління має право виводити переплати, чи ні? Заявник надає пояснення, що він дійсно знаходився на непідконтрольній території, більше ніж 60 днів. Як управлінню реагувати на дане пояснення? Кожна друга справа з такою ситуацією. Дайте будь-ласка відповідь. Дякую за розуміння.

  Відповісти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *